Điều kiện giá vé Vietjet Air

Các điều kiện và giá vé Vietjet Air

Điều kiện vé
SkyBossEcoPromo
 Thay đổi tên Hành khách
- Đổi tên cho cả hành trình
- Thu phí thay đổi
- Đổi tên cho cả hành trình
- Thu phí thay đổi
 Không áp dụng
 Thay đổi chuyến bay - Miễn phí thay đổi
-Thu chênh lệch giá vé (nếu có)
 Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có) Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)
 Thay đổi ngày bay - Miễn phí thay đổi
-Thu chênh lệch giá vé (nếu có) 
 Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có) Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)
 Thay đổi chặng bay - Miễn phí thay đổi
-Thu chênh lệch giá vé (nếu có)
  Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có) Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)
 Nâng hạng  Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé
Điều kiện thay đổiTrong thời hạn thay đổi cho phépTrong thời hạn thay đổi cho phépTrong thời hạn thay đổi cho phép
 Hoàn/Hủy vé Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
 Bảo lưu vé Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
 Hành lý xách tay 10 Kg 07 Kg07 Kg
 Hành lý ký gửi 30 Kg Mua thêmMua thêm

Quý khách vui lòng tham khảo thêm tại đây.